Ikke som en Cæsar gjorde,

skal du med et sverd bevæbne

deg mot verden, men med ordet:

Amor Fati - elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte

som din sterkeste befrier:

Du har valgt din sti i krattet.

Ikke skjel mot andre stier!

Også smerten er din tjener.

Lammet, sønderknust, elendig

ser du at den gjenforener

deg med det som er nødvendig.

Også fallet, også sviket

hjelper deg som dine venner.

Dine nederlag er rike gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet

av å bli din skjebne verdig

vite: Dette har jeg villet.

Alt som skjer meg, skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes

grønne skog er gjennomvandret:

Intet vil jeg anderledes.

Intet ønsker jeg forandret.

Andrè Bjerke, 1958