Foreldre:

ssl20074.JPG

Anne-Cathrine, 43 år og John 46 år

Barna:

ssl20056.JPG
Henriette Josefine, 14 år

pa020139.JPG
Andrea Charlotte, 11 år - Gabriel John, 5 år