S/Y Katrina

Detter er første gang jeg er inne på siden. Etter som vi venner oss til mediet, skal vi, Kathrine og Wilhelm, lage en hjemmeside for SY Katrina, en Harmony 38.

Hilsen Wilhelm

0 kommentarer til “S/Y Katrina”


  1. Ingen kommentarer

Skriv en kommentar