Ijsselmeer og Enkhuizen

EnkhuizenEndelig mulig å få jolla på vannet! Ved utseilingen fra Amsterdam ligger Oranjeslusen (5 euro), som også markerer overgangen til Ijsselmeer. En imponerende menneskeskapt “innsjø” av diker, som er en unik og beskyttet ferdselsåre i le for Nordsjøens uforutsigbare luner. Det er fullt mulig å seile på Ijsselmeer, men skipperen har dessverre glemt å bestille vinddreining før senere, når vi skal ut i Nordsjøen. Med vinden midt i baugen ble det en etappe for motor opp til Enkhuizen, 28 nm fra Amsterdam.

Det går en dike på tvers av Ijsselmeer, og vi måtte gjennom en sluse for å komme over til den østlige delen. Etter flere sluser har fire barn funnet ut at de rekker å løpe rundt hele sluseanlegget før porten åpner seg på andre siden, hvis de bare timer godt nok. Enkhuizen er en sjarmerende liten småby hvor vi kunne senke skuldrene på kvelden den 13. juli, etter noen dager med støyende storbyliv.

Hyggelige smågater i Enkhuizen Bybroen i Enkhuizen

0 kommentarer til “Ijsselmeer og Enkhuizen”


  1. Ingen kommentarer

Skriv en kommentar