Barna er naturlig nok en høyst tilstedeværende del av langturen. Hvis barna har det bra, så blir det sannsynligvis en vellykket tur. Jeg vil anta at de ikke nødvendigvis har den samme forståelsen av hva som er en “fin seilas” som oss voksne, og vi vil prøve å formidle også deres opplevelse av turen.

Casandra og Matthea

Linas bestevenninne Hanna! 

 Lina sine klassekamerater 4B