Kinsale

Morgenrapport fra Enderly de gaar for motor og har 69 nm til maalet. Dette var den siste rapporten for turen Azorene til Kinsale.

1 kommentar til “Kinsale”


  1. 1 Onkel Hjalmar

    Ventar på ein oppdatering !!!

Skriv en kommentar