Staro Tech AS sponsar Tempest!

Staro Tech AS

Staro Tech AS er ei mekanisk bedrift som sit på høg kompetanse og ein moderne maskinpark. Dette er bedrifta som ser løysingane på andre sine utfordringar. Staro Tech AS finn du i Danielsvika 2, 6900 FLORØ. Du når dei på telefon 57 74 04 22 eller på mail.

Tempest er glad for å ha denne kreative bedrifta i ryggen når vi legg ut på tur, og takkar so mykje for bidraget. Vi let oss nok ein gong imponere av velviljen til eit Florøfirma!

0 kommentarer til “Staro Tech AS sponsar Tempest!”


  1. Ingen kommentarer

Skriv en kommentar