PLS-teknikk a/s sørger for kommunikasjon

PLS-teknikk a/sForutan å gje skipperen eit års permisjon har PLS-teknikk a/s også sørga for at vi skal kunne halde omverda orientert om kvar vi er. Satellittelefon, eller anna kommunikasjon som gjer mulighet til å sende mail frå havet, er eit av sikkerhetskrava som må oppfyllast for å kunne delta på ARC. Vi takkar PLS-teknikk a/s for støtten, og lovar å sende mange oppdateringar via satellitt når vi seglar på havet.

Vi har oppdatert kontaktsida, der står det også korleis dykk kan sende oss meldingar på satellittelefonen.

0 kommentarer til “PLS-teknikk a/s sørger for kommunikasjon”


  1. Ingen kommentarer

Skriv en kommentar