Ei stor takk til Sønnico

SønnicoIkkje berre har Sønnico Installasjon avd. Florø gitt eit års permisjon til vår 1st mate, dei har også vert fleksible med arbeidstid i planleggingsfasen. Utan den fleksibiliteten frå arbeidsgjevar si side ville planlegginga av turen ha vore ein langt tyngre prosess. På toppen av det har Sønnico også valgt å sponse Tempest med diverse elektromateriell!

Tempest med mannskap takkar for all velviljen Sønnico Installasjon avd. Florø har vist!

4 kommentarer til “Ei stor takk til Sønnico”


Skriv en kommentar