Båten vi reiser med er ein 2002 modell Bavaria 36 med 3 kabiner. Den vart kjøpt av kapteinen hausten 2006, og har fast heimehavn i Skarpsno Båtforening sitt anlegg i Frognerkilen.

TEMPEST er registrert i NOR med kjennesignal LK 9793, som også er vårt kallesignal på VHFen. MMSI nummer 257 5582 80. Den er CE sertifisert i kategori A, som tydar at båten er bygd for havseilas.

Mål
Lengde total: 11,40m Lengde skrog: 10,96m
Vatnlinje: 9,39m Breidd: 3,60m
Høgd: 15,16m Djupn kjøl: 1,60m
Vekt
Tomvekt: 5000 kg Segleklar: 6530 kg
Kjølvekt: 1600 kg
Tankkapasitetar
Vatn baug: 150 l Vatn bb akter: 150 l
Diesel sb akter: 150 l Gass (flaske): 3 l
Motor
Fabrikat: Volvo Penta Type: MD 2030 D
Effekt: 21kW/29Hk Kjøling: Varmevekslar
Drev: Seildrev 120S-D Propell: VP 3 blad folde

Innreiing

innredningbavaria36.jpg

TEMPEST er ein 3 lugarars 36 fotar. Ein lugar på kvar side av motoren bak, og ein lugar i forpiggen. Totalt skal det då vere 6 liggeplassar i lugarane, samt 2 i salongen. Dette forutset dog særs godt venskap:-)

Arnt ved kartbordetStyrbord ved nedgangen frå cokpit er kartbordet, også kalla kontoret. Dette er båtens arbeidsplass når vi stikk kurs eller planlegg dei store seglasane. Her har vi tilgang til data, navigasjonsinstrument, radio- og satelittkommunikasjon til omverda samt kart og pilotbøker i alle variantar.

Arnt ved pantryPå babord side ligg byssa (eller kjøkkenet om du vil). Det er ikkje dei heilt store forholda, men vi har to gassbluss og gasskomfyr, samt ein kjøleboks som held bra kjøleskåpstemperatur.

Salongen består elles av to langsgående køyer på kvar si side av eit foldebord. Køyene kan og fungere som sjøkøyer til havs. Romløysinga følgjer dagens trend ved at kontor, kjøkken og stove er integrert i ei såkalla open løysing.

Toalettet er framme ved reiarlugaren, og er ikkje større enn det må vere. Der er vatnklosett og ein vask, samt at det er drenering i golv til ei pumpe slik at ein kan dusje der. Toalettet har en treveisventil på utløpet slik at det kan pumpast til havs om båten er utpå, eller til tank om ein ligg i hamn.

Båten er utstyrt med to vatntankar som tilsaman rommar 300 liter vatn. Vi baserer oss på at drikkevatn provianterast utanom desse, på flasker og mindre kanner. Båten har og ein dieseltank på 150liter. Denne skal kunne halde motoren i kontinuerleg drift i iallefall 60 timar.

Utstyr

dekkslayoutbavaria36.jpg

Det er ikkje berre enkelt å utstyre ein båt for langtur. Vi har lest og lært mykje frå andre sine erfaringar, og har basert våre val først og fremst på kva vi vil vere komfortable med dersom vi skulle få tøffe forhold. Elles er det ikkje til å stikke under ein stol at når to brør med elektro- og elektronikk som fagfelt skal ut på tur, er gadgetsfaktoren relativt høg, og kjenner få andre grenser enn budsjettet.

Tryggleik

 • 6 manns redningsflåte med sjølvutløysar. Godkjend for havseglas på over 24 timar.
 • EPIRB med GPS. Ein nødpeilesendar som og rapporterer vår posisjon. Automatutløysar.
 • Nødrakettar og anna pyroteknisk utstyr for å påkalle merksemd.
 • Grabbag med det mest naudsynte for å kunne overleve dersom vi må forlate båten.
 • Redningsvestar og sikkerhetsliner til alle ombord. Også sikkerhetsline rundt heile dekket.
 • To livbøyer med kastesnor, markeringsflagg og fløyter.
 • Tryseil og stormfokk i tilfelle hardt vær.

Tryggleikssutstyret er i samsvar med krava i ARC regattaen, og sidan vi skal delta der vil vi før kryssinga av atlanteren og få ein komplett gjennomgang og sjekk av ARC sine tryggleikskontrollørar. En tryggleik det og tykkjer vi.

Kommunikasjon

 • Standard Horizon GX1500E VHF montert ved kartborder
 • Standard Horizon VH310 telefonrør montert ute
 • Standard Horizon HX-270E bærbar VHF
 • Iridium Satelittelefon med tilkobling til data for å kunne ringe, samt sende og motta e-post når vi er på havet.
 • Mobiltelefonar.

Elektronikk

FjernstyringAll elektronikken er kopla saman i nettverk slik at vi kan operere alt anten ute ved rorplassen, inne ved kartbordet, eller via PC der vi måtte finne på å sitje med den. Alt kan gjerast samstundes frå alle plassane, slik at den som står ute kan bruke instrumenta til seglasen mens ein sit inne og planlegg ruta vidare.

I tilfelle svikt har vi ein komplett autopilot i reserve. Vi har og ein ekstra fastmontert GPS, samt ein ekstra handholdt GPS. Begge kan koplast til både kartplottar og datamaskin med reservekart. Forutan ekstra elektronikk har vi sjølvsagt papirkart og vanlege spritkompass. På havstrekk fører vi alltid manuellt bestikk slik at vi har oversikt over kvar vi var ved siste loggføring.

Straum

All eletronikken, samt kjøleboks og lys, krev sin straum. Vi har eit Banner startbatteri på 80Ah og ein forbruksbatteribank på 4 stk 100Ah Sunnox AGM batteri. Lading skjer ved ein Sterling 1250CED ProDigital ladar driven av 220Vac frå landstraum eller ein Kipor 1kW bensindreven generator. Vi ladar og ved hjelp av dynamo når motoren går, samt at vi har solcellepanel. For å kunne nytte vind og vatnkraft har vi og ein DuoGen2 som kan vere vindmølle når vi ligg i hamn og slepegenerator når vi seglar. Vi er dermed ikkje avhengig av landstraum for å oppretthalde ladebehovet ombord.

Segl

Orginalsegla som følgjer Bavariabåtane haustar ikkje mykje god kritikk. Vi har med begge orginalsegla, men dei ligg nedpakka og gjer dermed nytte som ballast og reservesegl.

Rullestorseglet vi skal bruke er eit Elvstrôm Sobstad 30,25m2 EMS MAX Cruising Costal Endurance segl med ståande spiler. Rulleforseglet er eit Elvstrôm Sobstad DC 150% rulleforsegl.

Vi vurderer for tida om vi skal ha med ein spinnaker, men trur vi kjem til å droppe det. Det hell mot at vi vel eit litt spesielt Parasailor2 segl som kan settast anten som spinnaker eller som genaker. Dette seglet har hausta god kritikk frå særskilt langturseglarar sidan det er enkelt å ha med å gjere og ikkje krev så mykje jobbing med trimmen. Det skal og gje ein roligare gange i uroleg sjø.

profilbavaria36.jpg