Arkiv for kategorien "Sponsorar"

Ein trygg sponsor!

Florø BrannvernserviceNok ein gong har ei Florøbedrift sponsa oss med verdifullt utstyr! Denne gongen er det Florø Brannverservice som har sponsa oss med eit automatisk brannslukkersystem for motorrommet. Vi takker og bukkar, det same gjer forsikringsselskapet ;-)

Ei stor takk til Sønnico

SønnicoIkkje berre har Sønnico Installasjon avd. Florø gitt eit års permisjon til vår 1st mate, dei har også vert fleksible med arbeidstid i planleggingsfasen. Utan den fleksibiliteten frå arbeidsgjevar si side ville planlegginga av turen ha vore ein langt tyngre prosess. På toppen av det har Sønnico også valgt å sponse Tempest med diverse elektromateriell!

Tempest med mannskap takkar for all velviljen Sønnico Installasjon avd. Florø har vist!

PLS-teknikk a/s sørger for kommunikasjon

PLS-teknikk a/sForutan å gje skipperen eit års permisjon har PLS-teknikk a/s også sørga for at vi skal kunne halde omverda orientert om kvar vi er. Satellittelefon, eller anna kommunikasjon som gjer mulighet til å sende mail frå havet, er eit av sikkerhetskrava som må oppfyllast for å kunne delta på ARC. Vi takkar PLS-teknikk a/s for støtten, og lovar å sende mange oppdateringar via satellitt når vi seglar på havet.

Vi har oppdatert kontaktsida, der står det også korleis dykk kan sende oss meldingar på satellittelefonen.

Staro Tech AS sponsar Tempest!

Staro Tech AS

Staro Tech AS er ei mekanisk bedrift som sit på høg kompetanse og ein moderne maskinpark. Dette er bedrifta som ser løysingane på andre sine utfordringar. Staro Tech AS finn du i Danielsvika 2, 6900 FLORØ. Du når dei på telefon 57 74 04 22 eller på mail.

Tempest er glad for å ha denne kreative bedrifta i ryggen når vi legg ut på tur, og takkar so mykje for bidraget. Vi let oss nok ein gong imponere av velviljen til eit Florøfirma!

Solheim Diesel

Vi har nok ein gong møtt på eit velvillig Florøfirma! Solheim Diesel har topp kompetanse på Volvo Penta motoren som sit i Tempest, og har sponsa turen med nødvendige reservedelar.
SolheimDiesel
Vi har møtt stor velvilje hos Solheim Diesel. Ikkje berre har dei sponsa delar og reservedelar til motoren, dei bidreg også med gode råd og tips. Ei stor takk frå Tempest med mannskap!

Verktøy Maskin AS stiller med batteripakke

Verktøy Maskin A/S

Ein tur av ei slik lengde som Tempest blir utsett for stiller store krav til elektrisk installasjon, og ikkje minst ein skikkeleg batteripakke. Dei eksisterande batteri på Tempest var gamle og klar for utskifting.

Fortsett å lese ‘Verktøy Maskin AS stiller med batteripakke’

Onninen Express avd. Florø sponsar Tempest!

Vi har i dag fått beskjed om at Onninen Express avdelig Florø vil sponse oss med kablar og koblingsmateriell!
Onninen Express Florø

Vi skal trekke nye og betre kablar til viktig kommunikasjonsutstyr i masta, samt skifte mykje anna kabel i båten. Ei stor takk til Onninen Express si Florøavdeling for kablar og utstyr til å gjere denne jobben skikkeleg!