Arnt, Sten og Pappa

Det aller aller viktigaste for at turen skal bli vellukka er mannskapet. Det er det sosiale samværet og samspelet som skapar turen. Det er vi som definerer livet ombord i båten, og det er vi som saman skal oppleve nye og ukjende land, menneske og historier. Om det sosiale ikkje fungerer ombord, vert ikkje turen den positive opplevinga vi ønskjer den skal bli.

Vi er trygge på kvarandre, og meiner vi skal fungere godt i lag ombord. Vi vil og ha hovudfokus på det sosiale når mannskap rekrutterast. Alle må jobbe for at alle skal trivast og turen skal gå føre seg i rolege og trygge former.

Les meir om det faste mannskapet.

Les meir om det ambulerande mannskapet.